ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Положення про конкурс

                                                                                               «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник управління освіти

                                                                           Херсонської міської ради

                                                                                   ____________Ю.М. Ніконов

П О Л О Ж Е Н Н Я

про І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Малої академії наук України

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводиться з метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

ІІ. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

2.1. І етап конкурсу-захисту проводиться до 1 січня поточного року. Час і місце проведення визначаються управлінням освіти Херсонської міської ради.

2.2. I етап конкурсу-захисту проводиться у секціях відповідно до наукових відділень Малої академії наук України:  

Назва відділення Секція Базова дисципліна

І.  Фізико-математичне та економічне

1. Математика  Математика 
2. Прикладна математика Математика 
3. Економічна теорія Математика, економіка (за вибором) 
4. Мікроекономіка та макроекономіка Математика, економіка (за вибором) 
5. Астрономія Фізика, математика (за вибором)
6. Фізика Фізика, математика (за вибором) 
II. Науково-технічне 1. Промислове, технологічне обладнання та технології Фізика, математика (за вибором)
2. Електроніка та приладобудування  Фізика, математика (за вибором)
3. Транспортні системи, засоби та обладнання Фізика, математика (за вибором)
4. Інформаційні, телекомунікаційні системи, обладнання та прилади Фізика, математика (за вибором)
5. Сільськогосподарська техніка, обладнання та технології Фізика, математика (за вибором)
III. Обчислювальна техніка та програмування 1. Комп'ютерні навчальні програми  Математика
2. Комп'ютерні мережі, бази та банки даних  Математика
3. Системне програмування та заходи інформаційної безпеки  Математика
4. Комп'ютерні програми для автоматизації наукових досліджень та розрахунків  Математика
5. Мультимедійні системи, комп'ютерна графіка, ігрові програми Математика
ІУ. Історико-географічне 1. Історія України  Історія
2. Археологія Історія
3. Історичне краєзнавство Історія
4. Етнологія Історія
5. Географія Географія, математика (за вибором)
6. Геологія Географія, математика (за вибором)
7. Право Основи правознавства
8. Всесвітня історія Історія
9. Філософія та релігієзнавство Історія
V. Філологія та мистецтвознавство 1. Українська література Українська мова та література 
2. Зарубіжна література Українська мова та література, російська мова та світова література, зарубіжна література (за вибором)
3. Фольклористика  Українська мова та література
4. Українська мова  Українська мова та література
  • 5. Мистецтвознавство:
  • українська культура;
  • всесвітня культура;
  • образотворче мистецтво
Українська мова та література образотворче мистецтво (за вибором)
6. Літературна творчість Українська мова та література
7. Англійська мова Англійська мова
8. Німецька мова  Німецька мова
9. Французька мова  Французька мова 
10. Іспанська мова Іспанська мова
11. Педагогіка Українська мова та література
VI. Хіміко-біологіче 1. Біологія людини та загальна біологія Біологія, хімія, фізика (за вибором)
2. Ботаніка та зоологія Біологія, хімія, фізика (за вибором)
3. Психологія Біологія, математика, хімія, фізика (за вибором)
4. Хімія Хімія
5. Сільське господарство Біологія, хімія (за вибором) 
6. Лісове господарство Біологія, математика, хімія (за вибором)
7. Медицина Біологія, хімія, фізика, математика (за вибором)
8. Екологія Біологія, хімія, фізика, математика (за вибором)