ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Правила користування бібліотекою

Правила користування бібліотекою

1.            У бібліотеці та читальному  залі має  бути  тихо.

2.            Якщо в  бібліотеці є  інші  читачі, книги  отримують за  чергою.

3.            Вітатися і розмовляти з бібліотекарем треба  спокійно і неголосно.             

4.            Замовляючи  книгу, назвіть її  автора і заголовок або  скажіть, про  що б  ви  хотіли почитати.  

5.            Якщо ви  помітили,  що в журналі  або книзі  є вирвані чи  зіпсовані  сторінки, повідомте  про  це бібліотекаря.

6.            Книгу потрібно повернути у визначений бібліотекарем термін. Якщо ви не встигли її прочитати, термін можна продовжити.

7.            Перед канікулами всі книги  потрібно здати до

8.            Якщо ви  загубили бібліотечну книжку, зверніться до бібліотекаря  за  порадою, як вам відшкодувати  втрату.

Як зберегти книгу

Як і до всіх книжок,  до  бібліотечних необхідно ставитися дбайливо:

  •    Оберігати  від  дощу  та снігу;
  •    Обгорнути  книгу цупким папером  або спеціальною обкладинкою;
  •    Читати тільки з чистими руками;
  •    Обережно перегорнути сторінки, не  зволожуючи пальців;
  •    Не  читати під час їди, в ліжку  або  в транспорті;
  •    Не залишати книгу розгорнутою палітуркою до гори;
  •    Ніколи не заламувати сторінки, в книзі обов’язково  має бути закладка;
  •    У  книзі не можна писати, малювати, підкреслювати, вирізати з  неї ілюстрації  тощо;
  •    Не можна розкидати  книги  будь – де, у них  має  бути своє  місце;
  •    Якщо книгу понівечили, «полікуйте» її.

Порядок користування бібліотекою

1. Учні школи записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному  порядку за списками, які подають класні керівники , співробітники та викладачі -  за паспортом.

2. На кожного користувачі заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

3. Під час запису до бібліотеки користувачі  повинні  ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх  виконання  своїм підписом у читацькому  формулярі.

 Порядок користування абонентом та читальним залом

1. Користувач  має право одержати на абонементі додому не більше 5 документів на термін до  15 днів. Строк користування  документами можна продовжити до 30 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.

2. Навчальна, методична література відається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковим поверненням їх в бібліотеку наприкінці навчального  року.

3. Періодичні видання видаються  вчителям - предметникам терміном на 15 днів.

4. Періодичні  видання видаються  учням лише в читальному залі.

5. Кількість документів, які видаються в  читальному залі, не обмежена.

6. Рідкісні, цінні, довідниково-енциклопедичні  видання, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

7. За  кожний примірник, виданий на абонементі, користувач розписується в читацькому  формулярі.

Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

1. Безкоштовно  користуватися бібліотечно- інформаційними  послугами.

2. Одержувати повну  інформацію про  склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

3. Отримувати у тимчасове користування  необхідні  документи (на різних носіях інформації) з фонду  бібліотеки.

4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні  знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну  допомогу бібліотеці.

7. Вимагати дотримання  конфіденційності  щодо даних про  нього та переліку документів, якими він користується.

8. Подавати адміністрації  школи зауваження, пропозиції щодо  роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

1. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

2. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні  відомості  про себе для заповнення читацького формуляра.

3. Дбайливо ставитися до  документів, отриманих з фондів бібліотеки: не  псувати, не робити позначок,  підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4. Повертати документи не  пізніше встановленого терміну.

5. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в чи тацькому формулярі.

6. У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовані.

Відповідальність  користувачів:

1. При одержані документів перевірити їх кількість, цілісність та попередити бібліотекаря  про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач несе відповідальність за  зіпсовані видання.

2. У  разі  втрати або  пошкодження документів  з  фонду  бібліотеки користувач повинен замінити їх  аналогічним  або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами або внести кратне  відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

3. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх  пошкодження відповідальності  несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.