ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Самоосвіта

Самоосвіта - це знання , набуті самостійно, з урахуванням особистих інтересів та обєктивних потреб загальноосвітньої школи, додатково отриманих у базових навчальних закладах. відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результат такої роботи-розвиток учнів , а не тільки самовдосконалення в особистому та професійному планах.

 

Для самоосвіти доцільно використовувати такі освітні платформи:


-EdEra

-Prometheus

-Всеосвіта

-Центр професійного розвитку педагогічних працівників

 

Форми самоосвіти педагога:

 • поглиблена підготовка до уроків;
 • виконання докурсових та міжкурсових завдань;
 • заняття на очно-заочних курсах;
 • виступи на семінарах з доповідями;
 • систематичне читання книг та періодичних видань.

Форми і методи керівництва самоосвітою вчителів з боку адміністрації гімназії:

 • винесення на засідання педради, засідання мо, кафедр питань, повязаних із самоосвітою. систематичне пояснення ролі самоосвітньої роботи, організація виступів вчителів з питань обміну досвідом самоосвіти.
 • індивідуальні бесіди керівників навчального закладу з учителями про основні напрямки самоосвіти.
 • спільне обговорення керівниками навчального закладу та вчителями методів вивчення складних розділів і тем програми. розробка окремих рекомендацій з метою підвищення педагогічної ефективності уроків.
 • надання допомоги вчителям в узагальненні їхнього досвіду, підготовці доповідей з проблем педагогіки,стимулюваннянайбільш підготовлених вчителів до науково- дослідницької роботи.
 • комплектування та поповнення бібліотечного фонду літературою з питань самоосвіти та самовдосконалення, а також новинками психолого- педагогічної літератури.
 • проведення циклів лекцій, групових та індивідуальних консультацій, семінарів.
 • систематичне підбиття підсумків самоосвітньої роботи вчителя(співбесіди, колоквіуми, звіти на засіданнях педради,мо,кафедри), визначення завдань і змісту самоосвіти на новий навчальний рік, аналіз якісних підсумків навчально-виховного процесу.

Технологія організації самоосвіти:

 • Перший етап-установчий, передбачає налаштування на самостійну роботу;вибір мети роботи, виходячи з науково-методичноїтеми гімназії;формулювання особистої індивідуальної теми, осмислення послідовності своїх дій.
 • Другий етап-навчальний, коли педагог ознайомлюється з психолого-педагогічноф та методичноюлітературою з обраної проблеми освіти.
 • Третій етап-практичний, під час якого відбувається накопичення педагогічних фактів, їх добір та аналіз, перевірка нових методів роботи, здійснення експериментів. практичну роботу супроводжує вивчення літератури.
 • Четвертий етап-теоретичне осмислення накопичених педагогічних фактів. На даному етапі доцільно організувати колективне обгогворення прочитаної педагогічної літератури;творчі звіти про перебіг на засіданнях мо чи кафедри,на районних мо;відвідування з наступним обговоренням відкритих уроків з обраної проблеми та інші колективні форми роботи.
 • Пятий етап-підсумково-контрольний, на якому педагог має підбити підсумки свєї самостійної роботи, узагальнити спостереження, оформити результати. головним тут є опис здійсненої роботи та встановлених фактів.їх аналіз, теоретичне обгрунтування результатів, оформлювання загальних висновків та визначення перспектив у роботі