ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Робота з обдарованими учнями

 

  Обдарованість - це:
 1. Якісне своєрідне сполучення здібностей, яке забезпечує успішне виконання діяльності;
 2. Загальні здібності , що зумовлюють широту можливостей людини, рівень та своєрідність її діяльності;
 3. Розумовий потенціал або інтелект; цілісна індивідуальна характеристика пізнавальних можливостей і здібностей до навчання;
 4. Талановитість , наявність внутрішніх умов для видатних досягнень у діяльності.

Існують різні типи обдарованості , і не кожен з них має відношення до школи. Так дуже дефіцитна в будь-якому суспільстві і найменш вивчена соціальна обдарованість(її ще називають лідерською) всерйоз не цікавить ані вчителів , ані батьків .Точніше , і ті , й інші її бояться , не знаючи, що з нею робити. Художня обдарованість. Вона , мабуть , найкраще вивчена ,але до загальноосвітньої школи все – таки не має прямого відношення. Є ще психомоторна (спортивна) обдарованість.

Є три типи обдарованості , які мають пряме відношення до школи. Академічна обдарованість , яка являє собою яскраво виражену здатність навчатися. Саме тому носії такого типу обдарованості завжди улюблені в школі учні . Жадані школою медалісти – насамперед саме учні з академічною обдарованістю . Ця обдарованість допомагає згодом стати дуже непоганим , кваліфікованим фахівцем , але , щоб вийшло щось більше, однієї цієї обдарованості , звичайно ж , недостатньо.Інтелектуальна обдарованість - це , звичайно, не тільки і навіть не стільки вміння думати, аналізувати, зіставляти факти , тобто виконувати складну інтелектуальну роботу . Носії такої обдарованості – розумники і розумниці. Вони вчаться іноді блискуче , іноді непогано , іноді чудово з одних предметів і погано з інших – усе залежить від їхнього ставлення до предмета й до викладача. Медалісти з них теж виходять , але рідко. Творча обдарованість - це те , що виявляється в нестандартному баченні світу , в нешаблонному мисленні і що суспільство , врешті-решт, цінує над усе.

  Показники творчої обдарованості дитини
 1. Стійка , підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.
 2. Наявність особистої думки.
 3. Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів, авторитетів. Потреба чинити опір шаблону, нав’язаному стилю діяльності.
 4. Високе само ставлення, самооцінка, потреба мати свій „Я-образ”.
 5. Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.
 6. Оригінальність.
 7. Імпульсивність, поривчастість.
 8. Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.
 9. Повна відсутність поваги до проторених шляхів.
 10. Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.
 11. Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе.
 12. Завзяття і наполегливість думки.
 13. Потреба в серйозній внутрішній роботі, створені своєї індивідуальності, духовному зростанні
  Поради вчителю, як розвивати творчі здібності обдарованих дітей
 1. Підхоплюйте думки учнів та оцінюй їх тут же , підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.
 2. Підсилюйте інтерес дітей до нового.
 3. Заохочуйте оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі ідеї.
 4. Вчить дітей систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її.
 5. Виробляйте у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
 6. Не вимагайте запамятовувати схеми, таблиці ,формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.
 7. Культивуйте творчу атмосферу –учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.
 8. Учіть дітей цінувати свою та чужі думки, цінно фіксувати їх у блокноті.
 9. Іноді однолітки ставляться до здібних дітей агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще здібній дитині пояснити, що це характерно, і розвивати в неї терпимість і впевненість.
 10. Пропонуйте цікаві факти, випадки ,ідеї.
 11. Розсіюйте страх.
 12. Стимулюйте і підтримуйте ініціативу, самостійність. Підкидайте проекти, які захоплюють.
 13. Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.
 14. Створюйте у школі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти.
 15. Розвивайте критичне ставлення.
 16. Учить доводити почате до логічного завершення.
 17. Впливайте особистим прикладом.