ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Правила - поради для розв'язання основних задач формування компетентностей учнів (за І.Підласим)

 

 • головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з вивченням предмета;
 • на виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень - завтрашній активний член суспільства;
 • ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення розбіжностей між фактами, що спостерігаються, та наявним знаннями;
 • допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися;
 • слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити мислити причинно: розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою умовою розвивального навчання;
 • пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на практиці;
 • привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від механічних переказів, дослівного відтворення;
 • творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання;
 • вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів;
 • слід частіше показувати учням перспективи їх навчання;
 • використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань;
 • оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань, закріплювати слід ті знання, що подані у цілісних логічних структурах;
 • у значних блоках інформації легше встановлюються логічні зв'язки, чіткіше простежується головна думка, котру легше виділити з показати учням;
 • у процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості кожного учня, об'єднуйте в диференційовані підгруп учнів з однаковим рівнем;
 • вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості розвитку;
 • будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета;
 • заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх із технікою експериментальної роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких задач, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів;
 • суспільно-історичною практикою доводьте необхідність наукових знань, які вивчаються в школі. Навчайте так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю;
 • пояснюйте школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів.