ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Самооналіз уроку

 

  Схема самоаналізу уроку
 1. Чи відповідає мій урок програмі?
 2. Чи вірно мною було визначено і вирішено на уроках навчальні, розвивальні і виховні завдання?
 3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?
 4. Що було головним, істотном на уроці? можливо я не зумів акцентувати увагу учнів на вивченні головного?
 5. Чи вдало визначено структуру уроку? чи було організовано на уроці роботу з формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? як здійснювалися внутрішньопредметні і міжпредметні звязки?
 6. Які методи і засоби навчання було використано на уроці? чи був вдалим їх вибір і поєднання?
 7. Які форми навчання( колективні, групові, індивідуальні) домінували на уроці? чи був вдалим їх вибір і поєднання?
 8. Чи обєктивно, з коментуванням і відповідно до норм оцінювання оцінено мною знання учнів?
 9. Чи правильно здійсено на уроці інструктаж, визначено обсяг і складність домашнього завдання? чи була при цьому диференціація?
 10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?
  Памятка вчителю для самоаналізу уроку.
 1. Які головні завдання уроку, як їх враховано в ході реалізації його мети?
 2. Чи ефективно використано час уроку? чи раціональна була його структура для розвязання головних завдань, досягнення мети?
 3. Який тип і вид уроку застосовано, як він пов'язаний з попередніми,який матеріал даного заняття необхідно використати надалі(які опорні поняття, знання,вміння, навички формував учитель).
 4. Яке поєднання методів навчання обрано для вивчення нового матеріалу? чому?
 5. Характеристика навчальних можливостей класного колективу за результатами педагогічного аналізу( на підставі діагностування учнів з урахуванням рішень педагогічного консиліуму). які особливості учнів були враховані під час планування даного уроку?
 6. Як організовано проблемні й проблемно-пошукові ситуації з метою поглиблення засвоєного матеріалу, створення відповідного настрою учнів?
 7. Як було використано кабінет? чому обрано саме такі засоби навчання?
 8. Чи виконувалися правила педагогічного такту, етики, норми взаємин учителя та учнів?
 9. Як здійснювалося диференційоване навчання на уроці?
 10. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу?
 11. Які елементи, етапи, форми і методи навчання були найвдалішими? що з прогнозованого і запрограмованого не вдалося? чому?
 12. Як працювати над усуненням зазначених недоліків? яка допомога потрібна з бокушколи,членів адміністрації, методичної служби?
 13. Характер, обсяг і диференційованість домашнього завдання. чи підготували ви учнів до його виконання?