ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Проблема гімназії №3

Затверджено

                                                                                                   на засіданні НМР

                                                                                            (протокол №1  від 06.09. 2019 р.)

                                                                                    Голова НМР                     О.В. Петров

 

 Заходи

 щодо реалізації науково- методичної проблеми гімназії

„ Формування ключових компетентностей учнів під час

освітного процесу ” у 2019-2020н.р.

 

ІІ етап : діяльнісний

Мета:проектування нової моделі уроків, форм і умов активізації пізнавальної діяльності. Опрацюванняїх для покращеннянавчальнихдосягненьучнів. Оцінка та самооцінканапрацюваньпедагогів. Вибіршляхівудосконаленнясамоосвітньоїроботивчителів та учнів.

Захід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Продовження роботи творчої групи

«„ Формування ключових компетентностей учнів під час

навчально – виховного процесу ”»

Вересень

Щербина Н.П., заступник директора з НВР, керівник творчої групи

 

2.

Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через роботу  МО, вчителів-предметників, учнівського самоврядування, батьківської ради.

 

Протягом року

Адміністрація, керівники  МО

 

3.

Аналіз якісного та кількісного складу педкадрів гімназії

Вересень

Заступник директора з НВР Щербина Н.П

 

4.

Виступ на засіданні МОприродничих дисциплін

» Методичні прийоми формування інформаційно-комунікативної культури особистості з урахуванням рівнів розвитку учнів»

Жовтень

Токолова Н.А.

 

5.

Виступ на засіданні МО естетично- трудового напрямку «Використання творчих проектів для формування в учнів ключових компетентностей через уроки трудового навчання»

Листопад

НосенкоЛ.В.

 

6.

Виступ на засіданні МО природничих дисциплін

«Формування екологічної компетенції на уроках біології»

Грудень

Мельничук С.В.

 

7.

Виступ на засіданні МО естетично- трудового напрямку « Соціально- трудова компетентність на уроках трудового навчання»

Січень

Смирнов П.А.

 

8.

Педагогічна рада „ «Формування ключових компетентностей учнів».

Листопад

Заступник директора з НВР Щербина Н.П.

 

9.

Виступ на засіданні МО зарубіжної літератури та історії «Формування мовленнєвої та інформаційної компетентностей учнів старшої школи на уроках зарубіжної літератури»

Грудень

ФомічоваО.М.

 

10

Педагогічна рада ”

Січень

Заступник директора з НВР ЄгороваТ.А.

 

11.

Робота творчої групи  „ Формування ключових компетентностей учнів під час навчально – виховного процесу ”

Протягом року

Керівник творчої групи

 

12.

Соціально – психологічний тренінг для вчителів , які атестуються

Лютий

Практичний психолог

 

13.

Виступ на засіданні МО зарубіжної літератури та історії « Вдалий імідж як запорука успіху»

Березень

Воробйова О.І.