ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

stop

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

 

 

 

Конституція

Конституція

( затверджена на Творчій раді №1, жовтень 2011р.)

І Загальні положення

Стаття 1 Гімназія №3 ім В.Ф Заботіна є навчальним закладом, який діє на засадах демократичності верховенства права, має власний Статут.

Стаття 2 Головною метою гімназії є:

Збагачення реалізації права учнів на здобуття повної загальної середньої освіти, збагачення інтелектуального, творчого, культурного розвитку особистості учня, формування свідомих громадян України.

Стаття 3 Особистість учня , його життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в гімназії найвищою соціальною цінністю.

Стаття 4 Усі учні є членами учнівського самоврядування і мають право брати активну участь у житті навчального закладу.

Стаття 5   Суспільне життя в гімназії ґрунтується на засадах етнічності, культурної, мовної самобутності.

Стаття 6   Гімназія має свою символіку , визначену Статутом (герб,гімн,прапор).

ІІ Права і свободи учасників навчально-виховного процесу

Стаття 7 Учасниками навчально-виховного процесу є учні,   батьки або особи , які їх замінюють , педагогічні працівники, технічні працівники.

Стаття 8 Усі учні є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права учнів є невідчужуваними та непорушними .

Стаття 9 Кожний учень має право на вільний розвиток своєї особистості , якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед навчальним закладом, в якому забезпечується              вільний і всебічний розвиток особистості.

Стаття 10 Учні мають гарантоване право на доступність і безкоштовність освіти , вибір профілю , форми навчання , факультативів, спецкурсів, позакласних занять; переатестацією з навчальних предметів на  підставах, передбачених нормативно-правовими документами. Безпечні і нешкідливі умови навчання і праці, користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, лікувально-оздоровчою базою навчального закладу.

Стаття 11 Навчання учнів будується на принципах доступності , гуманізму демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

Учні забовязані:

Стаття 12 Оволодівати знаннями , вміннями, практичними навичками, підвищувати культурний рівень, самостійно оволодівати темами навчальних предметів, пропущених за будь -яких причин; дотримуватися законодавства, моральних , етичних норм, правил кодексу честі гімназиста; бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна; дотримуватись правил особистої гігієни, мати охайний зовнішній вигляд; брати участь у різних видах трудової діяльності.

Стаття 13 Учень, що порушує вимоги статуту, може притягатися до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 14 Учень зобовязаний дотримуватись розпорядку дня в гімназії, зберігати традиції гімназії, притримуватись субординації з педагогом-своїм наставником, тримати своє робоче місце в чистоті й порядку.

ІІІ Президент гімназії

Стаття 15 Президентом має право бути кожен, хто досяг 14літнього віку і навчається у 8-11 класі, хто має високий рівень знань, активну життєву позицію і бере активну участь у житті гімназії та класу, користується повагою серед товаришів і вчителів.

Стаття 16 Вибори президента призначаються на останній рік повноважень діючого президента.

Стаття 17 Президентом вважається обраний учень, за якого проголосували 50% учнів +1 учень, які навчаються в гімназії на момент виборів.

Стаття 18 Повноваження президента починаються з моменту прийняття присяги.

Стаття 19 Текст присяги.

Стаття 20 Президент користується правом вільного доступу до адміністрації гімназії.

ІV Рада представників президента. Творча Рада.

Стаття 21 Рада представників президента обирається всіма учнями гімназії, що на момент виборів навчаються у гімназії.

Стаття 22 До складу Творчої Ради гімназії входять старости класів, голови комісій самоврядування класів, вчителі-консультанти, Рада представників президента гімназії, президент гімназії.

Стаття 23 Виконавчу владу в класі здійснює староста класу, що обирається учнями класу в результаті виборів.

Стаття 24 Вибори до органів учнівського самоврядування є вільними і здійснюються шляхом таємного голосування.

Стаття 25 Для підрахунку голосів створюється лічильна комісія, склад якої затверджується на засіданні Ради представників президента.