ГІМНАЗІЯ

ІМ. В.Ф. ЗАБОТІНА

 

grant

nation patriot

 

klasna ocinka

samovryad

 

 

prof

проблема гімназії, міста, області

2017-2018 н.р.

Обласна та міська науково-методична проблема:„ Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі ”.

Завдання - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом
Об’єкт дослідження проблеми – сучасний освітній простір, спрямований на успішну соціалізацію особистості.

Предмет дослідження проблеми – підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації дітей та учнівської молоді в нових соціально-педагогічних умовах.

Задачі, які необхідно розв'язати:

  1. Проаналізувати науково-теоретичну та методичну літературу з проблеми дослідження.
  2. Виявити та схарактеризувати інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері дошкільної, заальноосвітньої, позашкільної освіти, які впливають на ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум.
  3. Розробити та апробувати модель інноваційного соціалізуючого простору, яка б сприяла підвищенню ефективності соціалізації дітей та учнівської молоді.
  4. Розробити та апробувати форми і методи підготовки педагогічного працівника до здійснення соціалізації особистості в системі післядипломного навчання.

2017-2018 р.р. – IV етап- результативно-оцінювальний, на якому здійснюється оцінка впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді.

На цьому етапі, зрозуміло, основною дією є проведення вихідного діагностування та здійснення комплексної оцінки впливу обласної науково-методичної проблеми на стан соціалізації дітей та учнівської молоді на регіональному рівні.

Науково-методична проблема гімназії :
« Удосконалення навчально-виховного процесу та учнівського самоврядування як запорука успішної соціалізації учнів»

МЕТА: забезпечити умови для переходу до соціально орієнтованого підходу під час організації НВП з метою підвищення результативності навчальної діяльності, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої практики.

2017-2018 р.р. IV етап – результативно-оцінювальний

Мета: здійснення оцінки впливу компонентів соціалізуючого освітнього простору на рівень готовності особистості взаємодіяти з соціумом; стану підготовки педагогічних працівників до здійснення соціалізації дітей, підлітків і учнівської молоді.

Завдання: проведення вихідного діагностування та здійснення комплексної оцінки впливу обласної науково-методичної проблеми на стан соціалізації дітей та учнівської молоді на рівні гімназії.